FAQ

1. Czy zostaną doliczone jakieś dodatkowe opłaty jeśli wypożyczę sprzęt na dłużej niż jedną dobę?

Kwoty podane w cenniku dotyczą wynajęcia sprzętu na okres 72 godzin (3 doby). Czas nalicza się od momentu wydania towaru do momentu jego zwrotu i w tym okresie może być wykorzystany dowolną ilość razy. W przypadku przedłużenia okresu najmu naliczana jest opłata proporcjonalnie do kwot zawartych w cenniku. Opłata ta jednak nie może być mniejsza niż wartość wynajmu na 1 dobę.

2. Czy sprzęt musi zostać oddany umyty i wyczyszczony?

Podstawowa forma wynajmu i kwoty zawarte w cenniku zgodnie z regulaminem zobowiązują Najemcę do zwrotu sprzętu w stanie w jakim został wydany. Jednak w przypadku braku takich możliwości wykonujemy usługę zmywania wynajętych naczyń. Koszt takiej usługi to dodatkowe 30% ceny wynajmu.

3. Czy za wypożyczany sprzęt pobierana jest kaucja?

Kaucja pobierana jest tylko za sprzęt o wysokiej wartości jednostkowej (namiot, krzesła, roll bar, itp.).

4. Co się dzieje w przypadku, gdy w zdawanym sprzęcie są braki (stłuczenia, wyszczerbienia, zagubienia)?

Pobieramy opłatę według cennika strat, który załączany jest każdorazowo do protokołu wydania sprzętu. Braki rozliczamy w systemie sztukowym (nie liczymy za komplet naczyń jaki dostępny jest w sprzedaży detalicznej.)

5. Czy wypożyczony sprzęt nadaje się bezpośrednio do użytku gastronomicznego?

Wszystkie naczynia, które wracają do nas po wypożyczeniu są przez nas wyparzane z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu gastronomicznego. Należy jednak pamiętać, że sprzęt podczas pakowania oraz przewożenia może ulec zakurzeniu bądź zabrudzeniu, dlatego wskazane, aby Najemca miał możliwość umycia i wypolerowania naczyń w swoim zakresie, zanim będą one miały bezpośredni kontakt z żywnością i klientem.